Archive for Ağustos, 2005

Tutum

  Bodrum’un geleceği halkın ve belediyenin tutumuna bağlıdır. Halk derken iş sahiplerini ve diğer halkı, Belediye derken de bütün idâri makanizmada olanları kast ediyorum. Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayalım ata sözünü hatırlatarak bu konuyu açmak doğru olacak. Şayet yirmibeş yıl evvel, Bodrum’un yerlileri: -Biz Bodrum’un olduğu gibi kalmasını istiyoruz...

Read More

Politika

  Genel anlamda “Politik” kökü, başka bir değişle “çok fikir” geniş bir gurubun birleşik amaçlarını gütmek için parti kurması, ve gündemlerindeki konularda parti çalışmaları ile üyeleri arasındaki bağlantıyı ve ilişkiyi kurmaları gibi şeyleri ifade eder. Bu partiler halkı ve halkın gayelerini temsil ettiklerini unutmazlarsa demokratik bir yönetim doğar. Halktan kopuk...

Read More

Kim umursayacak?

  Uygarlık AB paketi ile öküzlere vurulan damga gibi gelmeyecek. Zaten hiçbirzaman üye olamayacağımıza göre bizlerde düzelinceye kadar yazmakta devam edeceğiz. Bir mecburiyet olmadan Temmuz ve Ağustos aylarında Bodrum’a inmemeye gayret ederiz. Balelere bilet almak gerekiyordu, Pazar sabahı herkez uyanamaz sokaklar tenha olur düşüncesiyle yola düştük. Rahatça biletimizi aldık ve...

Read More

Tekerrür

  Sanırım Mehmet Akif, Tarih bilinseydi, tekerrür etmezdi, demişti. Yıl Haziran 1921, İngilterenin güdümü ve yardımıyla yurdumuzu istila eden, türlü çinayetler yapan Yunanlıların, Londraya gönderdikleri bir yazı: [ Yunan hükümeti hayatî Elen çıkarlarına ve Elenizm’in tarihi amaçlarına uygun bir politika izlemektedir…. Elenizm’in Ege Deniz’inin iki yakasına ve denizdeki adalara ihtiyacı...

Read More

Laübalilik

  Antik Tiyatronun önünde kaldırımlar üzerine park edildiğini görüyor ve acaba neden Belediye buradan para almıyor diye düşünüyordum. Bir araştırma yapmak niyetindeyken, geçen aakşam konsere gidince başka bir durumla karşılaştım. Geçenler bilirler, bu yöre akşam saat 19 dan sonra kordonlanıyor ve bazısı sivil, bazısı polis olan kişiler, park yapılmasını kontrol...

Read More

Neye yarar

  Atı alan üsküdarı geçti Sonradan pişmanlık para etmez Türkün aklı sonradan gelir Akılsız başın cezasını sefil taban çeker Ateş düştüğü yeri yakar Kendi düşen ağlamaz Gibi ata sözlerimiz yılların birikimi olaylardan ötürü söylenmiş olasa da, kimsenin ders almasına, hatâları tekrarlamamaya faydalı olamıyor. Halkımızın, kendi yörelerindeki önemli haberleri veren yerel...

Read More

Yagın önlemi

  Bu konuda benden çok daha bilgili ve yetkili kişiler olduğunu ümit etmekle beraber gene de aklıma geleni yazmadan duramayacağım. Bunun nedeni de son yıllarda olan dört yangını da başından sonuna kadar izlemiş olmamdır. Evvela bütün söz konusu yangınların kuvvetli kuzey ve kuzey batı rüzgarı estiği zaman çıktığını belirtmemiz yerinde...

Read More

Güneycan Kaptan

  Bodrum çocuğu, Bodrum Era Yat kulübünde yetişmiş onaltı yaşındaki genç yarışçımız, 22 ülkeden, 139 yarışçının katıldığı, Avrupa, Laser 4.7, şampiyonasında üçüncülük alarak bizleri şeref duygularına eriştirdi. Bundan yarım asırdan fazla bir zaman evvel, İstanbul’da başarılı olmuş bir yelkenci olarak bunun önemini takdir ediyor, kendisini candan kutluyor ve kucaklıyorum. Akdenize...

Read More