Archive for Kasım, 2016

Bodrum’u sevenlere açık mektup

Bodrum özelliğini kaybetmek ve Bodrum’luktan çıkma yolunda hızla ilerliyor. Rant ve bilgisizlik onu yok etmek için sanki gayret sarf ediyor. Sömürenler, Bodrum başka herhangi bir yere dönüştüğünde, ondan bekledikleri rant’ın da yok olacağının bile farkında değiller. Diğer gözde yerlerde olduğu gibi, Bodrum da bilinçsiz ve denetimsiz gelişmeye kurban oluyor ve...

Read More

Öz eleştiri!

Kendi yanlışlarımızı, eksikliklerimizi kabul etmeyen, hatta görmeyen ve el ele çalışmasını bilmeyenleriz.  Her nekadar kabîle sınıfını aşmışsak da, henüz topluluk olmaktan ileri geçemedik. Bazı kollarda bizi başarılı yapan üstün becerikliliğimiz, bizim çağdaş bir toplum olma sınıfına girmemiz için yeterli değil. Çağdaş toplum olmak için, çağdaş ve kaliteli eğitime ilâveten, beraber...

Read More

Enerji üretimi ve bağımlılık

Bu yazımın konusu Ekeno-terör değil (1). Ekeno-terör’e mâruz kalanların, nasıl bu bağımlılığı yenebileceklerinin irdelenmesi, Nasıl bağımsızlığa erişip özerklilklerini ve özgürlüklerini koruyabilecekleri savı. Yazdığım son altı yazı içerisinde, enerji üretimi bağımsızlığın korunmasında en önemli yeri alıyor. Çünki bu vahşi Dünyâ’da enerji üretimi kendi ihtiyaçlarına yetişmeyen ülkelerin, başkalarını biyat etmekten başka yaşam...

Read More

Sayın Amir Çiçek Muğla Vâlisi

  Sayın Vâlimiz:   Yeni yayımlanmış olan kitabım “Bodrum Nerede Nereye” Bodrum’un zenginliklerine kısıtlı kalmayıp, varlığını koruma ve yok olma sorunlarını da ele alıyor. Kıymetli vaktinizin kitabı okumaya harcamamanız gayesiyle, Bodrum’un yok olmasına neden olacak öncelikli iki sorunu dükkatinize getirmek istiyorum. Biliyoruz ki, rağbette olan bir yörenin gelişmesini engellemek olanak...

Read More