Bodrum Nereden Nereye

“… Bodrum, büyük kentlerin yozlaşmış kültür pisliğinden saf bir hoşgörüye uzanan köprünün, karşı sahilinde kalmış son kalemizdir…”

“…Yatçılığın artmasının Bodrum için tükenmez bir gelir kaynağı olduğuna hiç şüphe yok…”

“…Bodrum esnafının çıkarları, halkının refâhı ve huzûru için gereken, aşırı büyümeyi durdurmaktır…”

“…Bodrum gibi bir cevheri bu kadar hor kullanmaya razı olan bir topluma diyecek hiç bir şey bulamıyorum…”

“…Şayet Bodrum’da sel sorunları devam ederse, Bodrum hiçbir yere gitmez. Çünkü buna razı olan kafalar var oldukça, onlarla Bodrum’a faydalı hiçbir şey gerçekleşmez…”

“…Bu ülkenin sorunlarının câhil köylüsünden değil, eğitimli olmayanından da değil, gerçek aydınının azlığından kaynaklanmış olduğunu, yıllardır birçok defa dile getirdim…”

“…Şayet biz gençlerimize temiz ve saygın bir hayat sağlayacak şartları yaratamazsak, onlardan nasıl bizden daha iyi olmalarını bekleyebiliriz? Nasıl daha çağdaş bir nesil yetiştirmelerini bekleyebiliriz?”

“…Biz hâlâ en büyük Güç’ün bireyin elinde olduğunu anlamış değiliz… “

“…Bodrum başka yerlere benzer olduğunda, özelliğini kaybedeceğinin bile bilincinde görülmüyoruz…”

“…Siz buraya oturduğunuz yerden farklı olduğu için gelmiyormuşsunuz? O zaman neden burasını geldiğiniz yere dönüştürüyorsunuz?”

“…Çelişkiler ve sorunlar câhilimizin çokluğundan gelmiyor,

Aydınımızın sayısının azlığından geliyor,

Çoğunun gerçek aydın olmamasından geliyor…”

“…Cehâletten kurtulmanın yegâne yolu, çağdaş, kaliteli, düşünen kişi yetiştiren, dogmasız eğitimdir…”

“…İnsanların birbirine, insan oldukları için değil, statüleri, kazançları, varlıkları ve mevkileri düzeyinde muamele ettiklerini izlemek acı…”

“M.K. Atatürk: Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur”