Archive for 2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

  12 Aralık 2016 ozelkalem@enerji.gov.tr   Sayın Mehmet Karataş: Enerji ve Tabii kaynaklar özel kalem Müdürü 03 Aralık 2016 tarihli Yarınlar için   isimli yazılarımı ekliyorum. Makâlelerimden, ülkemizin bekâsı için, her şeye rağmen bugünden uygulanması kaçınılmaz olan yöntemleri irdeleyen bir seri yazımdan enerji konusunu ele alanı. Uygun olan bir şekilde, Sayın Bakan Berat...

Read More

Yarınlar için …….

Günümüzün büyük dertleri varken bu da nereden çıktı demeyin. Dünlerde, yarınları düşünüp, bugünlere hazırlıklı olmadığımız için burada olduğumuzu unutmayın! Şayet bugünden yarınları düşünmeye başlamazsak, bugünden farklı bir yerede olamayacağız. Teknolojiyi yaratan ülkelerle aramızdaki yar, gittikçe derinleşyor. Şayet biz yarınları düşünmeye de önem vermezsek, bu gidişle kalan değerlerimizi bile koruyamaz olacağız....

Read More

Orman ve Su İşleri Bakanlığına

  ozelkalem@ormansu.gov.tr                                                                                             02 Aralık 2016 Sayın Zuhal hanım: Telefon konuşmamıza dayanarak, 10 Eylül 2016 tarihli Kuraklığı Önleyebiliriz  isimli yazımı ekliyorum. Makâlem, ülkemizin bekâsı için, her şeye rağmen bugünden uygulanması kaçınılmaz olan yöntemleri irdeleyen bir seri yazımdan su işlerini ele alanı. Uygun olan bir şekilde, Sayın Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na ulaştırmanızı...

Read More

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

  02 Aralık 2016 ozelkalem@enerji.gov.tr   Sayın Mehmet Karataş: Enerji ve Tabii kaynaklar özel kalem Müdürü 03 Eylül 2016 tarihli Yenilenebilir enrjinin gerçek bedeli ve  05 Kasım 2016 tarihli Enerji üretimi ve bağımlılık isimli yazılarımı ekliyorum. Makâlelerim, ülkemizin bekâsı için, her şeye rağmen bugünden uygulanması kaçınılmaz olan yöntemleri irdeleyen bir seri yazımdan enerji konusunu ele alanı....

Read More

Bodrum’u sevenlere açık mektup

Bodrum özelliğini kaybetmek ve Bodrum’luktan çıkma yolunda hızla ilerliyor. Rant ve bilgisizlik onu yok etmek için sanki gayret sarf ediyor. Sömürenler, Bodrum başka herhangi bir yere dönüştüğünde, ondan bekledikleri rant’ın da yok olacağının bile farkında değiller. Diğer gözde yerlerde olduğu gibi, Bodrum da bilinçsiz ve denetimsiz gelişmeye kurban oluyor ve...

Read More

Öz eleştiri!

Kendi yanlışlarımızı, eksikliklerimizi kabul etmeyen, hatta görmeyen ve el ele çalışmasını bilmeyenleriz.  Her nekadar kabîle sınıfını aşmışsak da, henüz topluluk olmaktan ileri geçemedik. Bazı kollarda bizi başarılı yapan üstün becerikliliğimiz, bizim çağdaş bir toplum olma sınıfına girmemiz için yeterli değil. Çağdaş toplum olmak için, çağdaş ve kaliteli eğitime ilâveten, beraber...

Read More

Enerji üretimi ve bağımlılık

Bu yazımın konusu Ekeno-terör değil (1). Ekeno-terör’e mâruz kalanların, nasıl bu bağımlılığı yenebileceklerinin irdelenmesi, Nasıl bağımsızlığa erişip özerklilklerini ve özgürlüklerini koruyabilecekleri savı. Yazdığım son altı yazı içerisinde, enerji üretimi bağımsızlığın korunmasında en önemli yeri alıyor. Çünki bu vahşi Dünyâ’da enerji üretimi kendi ihtiyaçlarına yetişmeyen ülkelerin, başkalarını biyat etmekten başka yaşam...

Read More

Sayın Amir Çiçek Muğla Vâlisi

  Sayın Vâlimiz:   Yeni yayımlanmış olan kitabım “Bodrum Nerede Nereye” Bodrum’un zenginliklerine kısıtlı kalmayıp, varlığını koruma ve yok olma sorunlarını da ele alıyor. Kıymetli vaktinizin kitabı okumaya harcamamanız gayesiyle, Bodrum’un yok olmasına neden olacak öncelikli iki sorunu dükkatinize getirmek istiyorum. Biliyoruz ki, rağbette olan bir yörenin gelişmesini engellemek olanak...

Read More

Ne yapmak lâzım?

Özerklik ve özgürlük hakkındaki son altı yazımdaki önerilerimden ötürü, başlıktaki sual bana okuyucularım tarafından soruldu. Cevabını beraberce araştıralım. Öncelikle, yapılamaz diye bir şey yok. Arzu ve kararlılık olunca, herşeyin bir yolu var. Evvelce de belirttiğim gibi, yapılması gerekenler,para, yâni bütce sorunu olarak algılanamaz. Çünki, algılandığında, esâret kabûl edilmiş olur. O...

Read More

Ambargo ve Yaptırım  

  Rusya, Çin, K.Kore, İran, Irak, Suriye, Türkiye, ambargo ve yaptırım yedi. Yâni, üstün güç’ün çıkarlarına aykırı hareket eden ülke, ekono-teröre tâbi! Dayanan ülke atlatabiliyor, dayanamayan biat etmek zorunda kalıyor. En azından, çekilen sıkıntılarla, yıllarca geriye gidiyor. Kendi kendine yeterli olmayanlar için kaçış yok! Kader’e, kısmet’e, alın yazısı’na bel bağlayarak,...

Read More