Dogmadan Bilime

Emperyalist Batı Sevr’i geri getirmek için Türkiye üzerindeki baskısını başarıyla yürütüyor.

Ortadoğu Batı’nın vazgeçemeyeceği varlıklara sâhip. Bunların geri kalmış Müslüman ülkelerin elinde olması, Batı’nın işini kolaylaştırıyor.

İsrail’in varlığının ve çıkarlarının korunması ABD’nin önde gelen gâyesine dönüşüyor.

Yalnız kendi kısa vadedeki çıkarlarını düşünen ülkeler, ABD’ne ya biat ediyor, ya da istilâ ediliyor ve onlara, “Böl ve Yönet” uygulanıyor.

Demokrasiye benzer bir idâreye sahip Türkiye, BOP‘nın uygulamasına müdâhil olduğunu beyan etmiş (!) olduğu hâlde, Batı tarafından Türkiye üzerinde altmış yıldır uygulanan yozlaştırma, ılımlı İslam reçetesiyle doruk noktasına erişti.

Ortadoğu yeni haritasında Türkiye sınırları içine genişleyen ABD himayesinde bir Kürt devleti ve Kuzey Doğu Anadolu’ya sarkan bir Ermenistan olduğu artık saklanmıyor.

Emperyalizm Demokrasi kisvesinde, hiçbir devirde olmadığı kadar, gelişmekte olan ülkelere pençesini geçirmiş, kanlarını emiyor. Gâyeye erişmek için her şey mubah sayılıyor.

Yeni yöntem Ekono-Terör. Batı, diplomatik baskıyla elde edemediklerini, ekonomik kıskaca alarak yapıyor.

  1. Yüzyıl Ekono-Terör yüzyılı olacak. Hem de bunu teknolojide ve uygarlıkta (!) en çok gelişmiş ülkeler yapıyor. Geri kalmış, câhil diye damgaladıkları ülkeler değil!

Türkiye’nin kendisini içine düşürülmüş olduğu bu kıskaçtan çıkarması için çok az zamânı var.

Yapısı silahsız bir kurtuluş savaşı vermeye uygun mu?

Türkiye Batı’nın korku ile izlediği, fakat kendisinin hâlâ idrak edemediği gücünü, nasıl kullanabilir?

Türkiye içten ve dıştan gelen baskılara karşı kendisini nasıl koruyabilir ve kurgulanmış çemberi nasıl kırabilir?

Türk toplumu nasıl kendi kendisine yardımcı olabilir?

Türk toplumu, halkımız Batı kompleksinden nasıl kurtarabilir?

Toplumumuzun kendisini geliştirmek için kötü alışkanlıklarından kurtulmanın yolları nelerdir?

Türkiye’yi aydınlığa kim ve nasıl çıkaracak?

Cevaplarını bu kitapta bulacaksınız.