Archive for Ekim, 2016

Ne yapmak lâzım?

Özerklik ve özgürlük hakkındaki son altı yazımdaki önerilerimden ötürü, başlıktaki sual bana okuyucularım tarafından soruldu. Cevabını beraberce araştıralım. Öncelikle, yapılamaz diye bir şey yok. Arzu ve kararlılık olunca, herşeyin bir yolu var. Evvelce de belirttiğim gibi, yapılması gerekenler,para, yâni bütce sorunu olarak algılanamaz. Çünki, algılandığında, esâret kabûl edilmiş olur. O...

Read More

Ambargo ve Yaptırım  

  Rusya, Çin, K.Kore, İran, Irak, Suriye, Türkiye, ambargo ve yaptırım yedi. Yâni, üstün güç’ün çıkarlarına aykırı hareket eden ülke, ekono-teröre tâbi! Dayanan ülke atlatabiliyor, dayanamayan biat etmek zorunda kalıyor. En azından, çekilen sıkıntılarla, yıllarca geriye gidiyor. Kendi kendine yeterli olmayanlar için kaçış yok! Kader’e, kısmet’e, alın yazısı’na bel bağlayarak,...

Read More

Saygı  

Saygı, kişinin varlığının, niteliğinin, yeteneğinin, özelliğinin, itibârının farkında olunması, haklarının tanınması ve korunmasıdır. Saygı, hayvanların yaşam haklarının, tanınması ve var oluşlarının korunmasıdır. Saygı, toprağın değerinin, yaşamımızdaki öneminin, kırılganlığının, tanınması ve korunmasıdır. Saygı, bitkilerin varlıklarının, yaşamımıza önemlerinin, güzelliklerinin, tanınması ve korunmasıdır. Saygı, örf, âdet ve gelenekler gibi, çevreden ve âileden gelmesi...

Read More