Archive for 2017

Bodrum’un ölüm fermânı!

16 Eylülde çıkan bir gazete haberinden Ali Ağaoğlu’nun aşağıdaki bilgileri açıkladığını okuduk: “Dünyanın ilgisini çekecek bir turizm şehri konsepti geliştiriyoruz. Projenin içinde, golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, üniversite, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanları başlı başına 12 ay yaşanacak bir turizm şehri inşa...

Read More

Sn Kadir Topbaş’a açık mektup

Sn Kadir Topbaş’a açık mektup @kadir_topbas Şayet denizden 1.5 Mt yüksekteki yolları meydanları su basıyorsa, ….. http://www.turgutkarabekir.com/2017/07/19/sayin-kadir-topbasa-acik-mektup/ …

Read More

Ortadoğu’ya gereken panzehir

  Savaş, ülkelerin veya yöneticilerinin çıkarları için yapılan cinayettir. Barış da, zayıf tarafın çıkarlarının tamamını kaybetmemesi için vermeyi kabul ettiği ödündür. Yüzyılda güçlü olmak için sadece silah gücü yeterli değil. Para gücü her şeye hâkim. İkisine birden sâhip olanın, insanlığa karşı her şeyi yapmaya kendisinde hak gördüğü bir çağdayız. Yaşamakta...

Read More

Öğretmen maaşları

İlkokul ve öğretmenler eğitimin temelidir @KucukkayaIsmail Çağdaş bilgide öğretmen olmadan çağdaş eğitim veremez çağdaş insan yetiştiremeyiz   Öğretmenler açlık sınırında @KucukkayaIsmail Bizi oduğumuz duruma düşüren, sadece el kaldırmakla yetinen vekillere hayat boyu maaş veriliyor   Öğretmenlerin maaşı yoksulluk düzeyinde @KucukkayaIsmail Onlara iyi bir yaşam sürdürecek maaş ödemezsek çağdaş toplum yetiştiremeyiz

Read More

Nükller santral hakkında

Çağdaş ülkeler kapatırken bizim açmaya çalışmamızı sorgulayan yok! http://www.turgutkarabekir.com/2017/08/14/neden-nukleer/ Basın iş işten geçtikten sonra mı haber yapacak?

Read More

Neden Nükleer?

  İnternet ortamında Nükleer reaktörler hakkında var olan bol bilginin hepsini burada tekrar etmek anlamsız. Özetlersek: 2017 Nisa ayı itibariyle Dünyâda, 30 ülkede elektrik üreten çalışır vaziyette 449 Nükleer reaktör var. Nükleer santraller elektrik gereksiniminin sadece yüzde 11’ini üretiyorlar. 2013 verilerine göre üretilen elektriğin: %41 Kömürden, %22 Doğal Gazdan, %16...

Read More

Muğla BŞBB Osman Gürün’e

Fethiye Koyu dolması hakkında @osmangurun Sözcüde çıkan yazı nedeniyle alınması gereken önlemler için açık mektup http://turgutkarabekir.com/2017/08/10/fethiye-korfezi-hakkinda/

Read More

Doğayı bozmak …..

  Herkes doğayı bozmaya karşı, bozanlar da! Gâliba Uzaydan gelenler bizi zorluyor! Karşı olanlar neden seyirci kalıyor, başkasından bekliyor?

Read More

Fethiye Körfezi hakkında

Sözcü Gazetesine açık mektup               Sözcü Gazetesi Yazı işleri müdürlüğüne:   06 Ağustos 2017’de Sözcü gazetesinin altıncı sayfasında çıkan, “Betonlaşma Fethiye Körfezi’ni çamura boğdu” başlıklı yazınıza, bazı ilavelerle açıklık getirerek, okuyucuyu bilgilendirmek isteyeceğinizi ümit ediyorum. Fethiye’nin var olma nedeninin verimli ovasına olduğu kadar, ova varlığını da üç tarafını saran...

Read More

Batı’nın tutumu değişmiyor

E.B. Serdaroğlunun Kin şiirinden ikili“Garbın cebin-i zâlimi affetmedim seni/Türküm düşmanım sana kalsam da bir kişi!”103yılsonra da geçerli

Read More