Archive for Mart, 2006

Oyun yüzde altmışbeşi

  Muhalefet diye isimlendirilen olumsuz yaklaşım, yıllardır başka partilerin yaptıklarını kınar, onları suçlarlar, çaldıklarından şikayet eder. Kendileri ikdidara gekdiklerinde bu sefer diğerleri onları suçlamaya başlar. İktidara gelemeyenler ise aralarında anlaşamadıklarından parçalanmaya başlarlar ve neticede hiçbir işe yaramayan birsürü parti doğmuş olur. Güç bölündükçe başarı imkanı da gittikçe azalır ve iktidar,...

Read More

Muhalefet

  Mantık çerçevesinde düşünen ve bir gayeye doğru çalışanlar için, nefret uyandıran bir kelime! Bir memleketin idaresi için uygulanması gerekenlere sadece partiler arası çekişmelerden ötürü hayır demek, muhalfet etmek, demokratik tutumun temelini sarsmaktadır. Yapılan muhalefet parti saflarında oldukça, kararların çoğunluğun arzusunu yerine getirmesi, yâni demokrasiyi uygulaması beklenemez. Muhalefet anlayışı, ve...

Read More

Hazırlanmak

  Akıllı kimse bakkala bile gidecek olsa, nereye gideceğini, ne alacağını düşünür ve ona göre bir hazırlık yapar. Her yapılacak işin bir planlaması, bir hazırlığı olmalıdır. Hazırlık olmadan yapılan işlerin sonunun ümit edildiği gibi olmayacağıni bilmek için de âlim olmak gerekmez. Bir ülkede 4-5 den fazla partinin mevcut olması, halkın...

Read More