Archive for Ekim, 2005

Yapılaşmadan doğacak sorunlar

Geçen birkaç yazımda yarımadamızdaki yapılaşma patlaması üzerinde yorumlarda bulunmuştum. Bu bilgiler çerçevesinde, Bodrum’da yapılaşmanın daha uzun zaman imâra açılan her yerde devam edeceğini de varsaymıştım. Yatay büyümeden ötürü meydana çıkan en önemli sorunların başında, mevcut yolların ve alt yapının yetersiz kalması gelir. Borum’da beklenen büyümeden ötürü, zaten sıkıntısını çekmekte olduğumuz...

Read More

Gereken değişiklikler

Bu yazımı değerlendirebilmek için, 24 Ekimde yayınlanmış olan yazımı okumuş olmanızın yararlı olacağına inanıyorum. ABD’nin ekonomisinin lokomotifinin inşaat sektörü olduğunu evvelce söylemiştim. İnşşat sektörünün kalkındığı yere refah gelmiştir. Bu sektörün gerek bukadar önemli olmasının, gerek bukadar büyümesinin nedeni, sorumlulukların yukarıdan karşılanması değil, halk ile, bilhassa yapılaşmayı uygulayanlar ile, paylaşılmış olunmasıdır....

Read More

Yapılaşmada tutulacak yol

  Geçen birkaç yazımda, yarımadamız üzerinde devam eden yapılaşmada karşılaştığımız sorunlar hakkında, önerilerde bulunmuştum. Bu yazımda da, belediyelerin almaları gereken değişik tutumları ele alacağım. Şayet denizlerimizi kirletip, o yüzden dile düşmek gafletini göstermezsek, yarımadamızda başlamış olan yapılaşmanın devam etmesi beklenmelidir. Şayet Mortgage, yâni ipotek karşılığı borç alarak, kira öder gibi,...

Read More

Bodrum’da yapılaşma ve sorumluluklar

  Bodrum yarımadasında yıllardır yeni mahallelrin yapılmakta olduğunu izlemekteyiz. Mortgage sisteminin oturmasıyla, bu yapılaşmada büyük bir artış olacaktır. Yarımadamızdaki belediyeler şayet ABD’de yıllardır uygulanan sistemlerden örnek alarak gereken önlemleri almazlar, ve yükü, mülkü yapanlara yüklemezlerse, verilen servislerin, ve yaşam kalitesinin, gün geçtikçe düşmesi de beraberinde gelecektir. Yegane çıkar yol, ABD...

Read More

Yapılaşma ve sel suları kontrolü

  İnşaat sektörü ABD ekonomisinin lokomotifidir. Ümit ederim ki, yıllardır gelmesini beklediğim mortgage sistemiyle, biz de aynı faydaları elde ederiz. Aslı çok basit olan bu sistemi yozlaştırmadan, sağa sola çekmeden, bazılarına yiyim yeri yapmadan, uygulamayı başardığımız takdirde, inşaat sektöründe ekonomimizi kalkındıracak çok büyük bir patlama beklenmelidir. Bu patlama ile beraber...

Read More

Atıklar ve denizimiz

  Geçen yazımda sel suları konusunda belirttiğim gibi, bu hayati kanuda da henüz bir sonuca varamadık. Yukarıdan olumlu bir irâdeyi-şahanenin zuhurunu hayal etmekteyiz. Arıtma tesisleri konusunda yıllardır türlü bürokratik sebeplerle ayak sürümekteyiz. Bu utanç verici duruma katlanmaya alışmış olmak kabul edilemez ve edilemeyeceği de şimdiden AB şartları içinde yer almaktadır....

Read More

Çamur ve denizimiz

  Geçen Pazartesi günü çıkan yazım bir evvelki Cuma günü, yâni fırtınadan evvel hazırlanmıştı. Bu nedenle yağmura hazır olup olmadığımız yolundaki sorularım geç kalmış oldu. Zaten vaktinde gelmiş olsa da büyük bir ihtimalle dikkate alınmazdı amma, tabii bu ortamda  da hiçbirşey belli olmaz. Sel suları gene geldi, can kaybına varıncaya...

Read More

Dumanlı Sonbahar

  Mevsimleri kendilerine has güzellikleri, sıcağı, soğuğu, karı, yağmuru, ile belirlerken, sonbaharı da, yaprak dökümü ile bağdaştırabiliriz. Havanın değişiminden mi, yoksa yaprakların dökülmeye başlamasındanmıdır bilmem, sonbahar bir hüzün taşır, bu belkide kışa yaklaşmanın beraberinde getirdiği isteksizliktir. Yaprak dökümünü birçok yazarlar, şairler, hayatların son nefeslerini vermesine bile bağlamışlardır. Yaprakların dökülmesi çok...

Read More

İsimsiz yazı

  Konacık’da, Belediye kavşağında, yolun altından yayaların emniyetle geçebilmeleri için yapılmış olan bir alt geçit var. Yapılan araştırmalarda, yapıldığından beri, bu geçidi hiç insan kullanmıyormuş. Yegane kullananlar, yolun tehlikeli olduğunu düşünen iki adet sokak köpeği imiş.   28 Eylül Çarşamba günü Cumhuriyet gazetesinde verilen bir haberde, Milli eğitim Bakanlığı’nın bildirisine...

Read More